BESCHOEIINGEN

Grenst uw tuin aan het water, dan bestaat de kans dat door het wegspoelen van uw grond (afkalving), uw tuin steeds wat kleiner wordt. Om dit te voorkomen kunt u een beschoeiing laten plaatsen. ls de hoogte van uw tuin ongeveer gelijk aan het waterpeil, dan kunt u volstaan met een eenvoudige en lage beschoeiing.

Wij kunnen ook een beschoeiing plaatsen op enige afstand van de waterlijn. Hierdoor ontstaat ruimte (bruikbare oppervlakte) om een vlonder te plaatsen. Hierdoor wordt uw tuin uitgebreid met een terras aan het water, wat diverse leuke mogelijkheden biedt. U kunt er niet alleen heerlijk zitten, maar ook een bootje aanleggen en (voor de liefhebber) vissen.

Naast het plaatsen van beschoeiingen en vlonders hebben we ook ruime ervaring in alle andere werkzaamheden rondom het water, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van steigers en het plaatsen van trappen..